Maximilian Haas: Suetonius' Biopolitics

Maximilian Haas: Suetonius' Biopolitics
04/25

2024. április 25.

MÚK 4/F, 212

04/25

2024. április 25. -

MÚK 4/F, 212


Az ELTE Latin Tanszéke tisztelettel meghív minden érdeklődőt

 

Maximilian Haas (Heidelberg)

Suetoniusʼ Biopolitics
című előadására

 

Az ókori rómaiak az életrajz műfaját olyan szóval jelölték, amely figyelmen kívül hagyja az élet és annak ábrázolása közötti különbséget, és egyszerűen ezzel a többes számú alakkal nevezték meg: vitae. Talán ennek a fogalmi elmosódásnak köszönhető, hogy a római életrajzírók különös figyelmet fordítanak azokra a folyamatokra, amelyek során az élet – jóval a lejegyzés előtt – hagyományozható formát ölt. Császáréletrajzaiban Suetonius felvázolja, hogy a principátus egy új, Augustus utódaira nézve kötelező érvényű életformát is létrehozott, a vita Caesarumot, amely alkalmasnak bizonyult arra, hogy a római történetírás formájává legyen. Suetonius reflektál irodalmi projektjének előfeltételeire, nyomon követve, hogyan vált a császár élete még biológiai vonatkozásaiban is a politikai reprezentáció mértékadó formájává. Császáréletrajzai így egy olyan, személyhez kötött hatalom képmásaként mutatkoznak meg, amelyben élet és reprezentáció eggyé válik.

 

Az előadás ideje és helye:

2024. április 25. (csütörtök), 18 óra,

1088 Bp., Múzeum krt. 4/F, 212-es terem

 

Az esemény az NKFI FK 128492 számú projekt támogatásával valósul meg.