Latin Tanszék

Latin Tanszék

A Latin Tanszék elsődleges feladata a latin nyelv és a római kultúra ápolása és terjesztése. Ennek megfelelően a tanszék profiljában főként nyelvórák, illetve a római kultúrát bemutató, értelmező kurzusok szerepelnek irodalomról, vallásról vagy a hétköznapok  kultúrájáról, sokszínű szokásairól. Az oktatás súlypontját az ókori világ megismerése jelenti, de jelen van mind az oktatásban, mind a tanszéken folytatott kutatásokban a latin nyelvű kultúra későbbi története is. Magyarországon majdnem a 19. század közepéig tartott a nyelv aktív, sőt hivatalos használatának a korszaka. A tanszéken folyó oktatás és kutatás ezzel a kivételesen hosszú és gazdag hagyománnyal ismerteti meg a hallgatókat. A klasszika-filológiai képzés a Latin, illetve a Görög Tanszék együttműködésével történik, az alap-, a mesterszakos, valamint a doktori képzésben egyaránt. 
 

Tanszékvezető: Dr. Ferenczi Attila habilitált egyetemi docens
Tanszéki előadó: Tordai Éva
Ügyintézés: H 8.30-14.30; K 9.00-15.00; Sz online (email, telefon, Teams; személyes jelenlétet igénylő sürgős ügyben Varga Benjáminhoz lehet fordulni a B épületben); Cs 8.30-14.30; P 12.00-15.00
Épület: MÚK 4/F, II. emelet
Iroda: 211. szoba
Telefon: +36 1 411-6500 / 5417
E-mail: latintanszek@btk.elte.hu
Postai cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

 

A tanszék munkatársai

Dr. Adamik Béla habilitált egyetemi docens

Dr. Adamik Tamás professor emeritus

Dr. Beszkid Judit helyettes tanársegéd

Dr. Ferenczi Attila tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

Dr. Kozák Dániel egyetemi adjunktus

Dr. Krupp József egyetemi adjunktus

Dr. Ritoók Zsigmond professor emeritus

Dr. Rung Ádám egyetemi adjunktus

Dr. Simon Zoltán egyetemi adjunktus