Dr. Adamik Béla

Dr. Adamik Béla
Beosztás: habilitált egyetemi docens
Szoba: MÚK 4/F 206
Telefon: +36 1 411-6500 / 5380
Email: adamik.bela@btk.elte.hu
Fogadóóra: lásd itt
További oldalak: Academia.edu

Kutatási terület

  • A latin nyelvészet és nyelvtörténet, vulgáris latin, a latin feliratok nyelve és dialektológiája, nyelvpolitika a római birodalomban.
  • Kapcsolódó projektek, kutatási ösztöndíjak: NKFI K 124170 (2018-2021) Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 4. szakasz; MTA ‘Lendület’ Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoport (MTA NyTI, 2015-2020); OTKA K 108399 (2014-2017) Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 3. szakasz (lldb.elte.hu); OTKA K 81864 (2010-2013) Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 2. szakasz (lldb.elte.hu); OTKA K 62032 (2006-2009) Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa” (lldb.elte.hu); MTA NyTI Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíj (2007 tavaszi szemeszter) „A latin nyelv és használatának története”; OTKA F 037798 (2002-2005) A latin nyelv hivatalos használatának története a Római Birodalomban; AMFK (MZFK) Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (2004-2005) „Nyelvpolitika és bilingvizmus a Római Birodalomban”; MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj (2001-2004) "Tanulmányok a Római Birodalom hivatalos nyelvhasználatának történetéhez".

Szakmai önéletrajz

Munkahelyek

2015-től kutatócsoport-vezető tudományos tanácsadó, MTA NyTI ‘Lendület’ Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoport

2010-től docens, ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék

2001-től adjunktus, ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Latin Nyelv és Irodalom Tanszék

1995-től tanársegéd, ELTE BTK Latin Nyelv és Irodalom Tanszék

1994-95 tanársegéd, ELTE BTK Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék

 

Tanulmányok

ELTE BTK Ókortudományi doktori iskola 1994-1997

ELTE BTK Ógörög nyelv és irodalom szak 1992-1996

ELTE BTK Latin nyelv és irodalom szak 1989-1994.

1993 október - 1994 január, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Seminar für Klassische Philologie (a Peregrinatio-alapítvány ösztöndíjasaként.)

 

Tudományos fokozat

2000 PhD (ELTE) Irodalomtudomány („Tanulmányok a latin nyelv külső történetéhez a Római Birodalom keleti felében. A constantinopolisi latin anyanyelvű népesség problematikája” Kézirat, Budapest 1999)
 

Habilitáció

2009, Habilitált doktori cím (ELTE), Nyelvtudomány ( „A latin nyelv története az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig” Kézirat, Budapest 2009)

 

Országos testületekben folytatott tevékenység

2003-tól az Ókortudományi Társaság számvizsgáló bizottságának tagja, 2009-től kincstárnoka

2001-től az MTA  köztestületi tagja (Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya)

1998-tól az Ókortudományi Társaság „Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenye” szervezőbizottságának tagja

2014-től az Antik Tanulmányok szerkesztőbizottságának tagja

 

Nemzetközi szakmai szervezeti tagság

2014-től a Société Internationale pour l’Étude du Latin Vulgaire et Tardif tagja, 2016-tól 2018-ig alelnöke, 2018-tól elnöke

Válogatott publikációk

Az idegen nyelvű tanulmányok letölthetők innen: https://elte.academia.edu/BélaAdamik

A magyar nyelvű tanulmányok letölthetők alább.

On the Vulgar Latin merger of /b/ and /w/ and its correlation with the loss of intervocalic /w/: Dialectological evidence from inscriptions. PALLAS: REVUE D'ETUDES ANTIQUES 103: pp. 25-36. (2017)

A study on the dialectology of Vulgar Latin vocalic mergers: the interaction between confusion of vowel quality, syncope and accent. In: García Leal, Alfonso, Prieto Entrialgo, Clara Elena (szerk.). Latin vulgaire - latin tardif XI: XI Congreso Internacional sobre el Latín Vulgar y Tardío (Oviedo, 1-5 de septiembre de 2014). Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 2017. pp. 183-194.

Potential Greek influence on the Vulgar Latin sound change [b] > [β]: Dialectological evidence from inscriptions. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 57:(1) pp. 11-33. (2017)

The problem of the omission of word-final -s as evidenced in Latin inscriptions. GRAECO-LATINA BRUNENSIA 22:(2) pp. 5-21. (2017).

Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age: Search and Charting Modules. In: Szabó Ádám (szerk.). From Polites to Magos: Studia György Németh sexagenario dedicata. Budapest; Debrecen: University of Debrecen Department of Ancient History, 2016. pp. 13-27.

The frequency of syncope in the Latin of the empire: a statistical and dialectological study based on the analysis of inscriptions. In: Poccetti, Paolo et. al.
Poccetti Paolo (szerk.). Latinitatis Rationes: Descriptive and Historical Accounts for the Latin Language. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2016. pp. 3-21.

The Periodization of Latin: an Old Question Revisited. In: Haverling Gerd V M (szerk.). Latin Linguistics in the early 21st Century: Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th-11th, 2011. Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. pp. 640-652.

Barbarismus nostri temporis: Interpretation einer umstritten gewordenen Wendung in der Grammatik des Sacerdos. GRAECO-LATINA BRUNENSIA 19:(1) pp. 3-13. (2014)

In Search of the Regional Diversification of Latin: Changes of the Declension System According to the Inscriptions. In: Piera Molinelli, Pierluigi Cuzzolin, Chiara Fedriani (szerk.). Latin Vulgaire - Latin Tardif X: Actes du X e colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Bergamo: Universita degli Studi di Bergamo, 2014. pp. 641-661.

Zur Problematik der Akzentqualität im klassischen Latein. GRAECO-LATINA BRUNENSIA 18:(1) pp. 3-22. (2013)

In Search of the Regional Diversification of Latin: Some Methodological Considerations in Employing the Inscriptional Evidence. In: Biville Fr, Lhommé M.-K., Vallat D. (szerk.) Latin vulgaire - latin tardif IX.: Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon, 6 - 9 septembre 2009. Lyon 2012. pp. 123-139 (2012)

In memoriam József Herman: von der Late Latin Data Base bis zur Computerized Historical Linguistic Data Base of Latin Inscriptions of the Imperial Age. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 49:(1) pp. 11-22. (2009)

A latin nyelv története az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig. Budapest 2009.

Nyelvpolitika a Római Birodalomban. Budapest 2006.

Offizielles Kommunikationssystem und Romanisierung. in: Latin vulgaire - latin tardif VII. Actes du VII ème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Sevilla 2006, 17-29.

Die etymologische Herleitung des Namens Latium. in:  Proceedings  of the12th International Colloquium on Latin Linguistics, Bologna, 9-14 June 2003. Roma 2005, 189-198.

Die verlorene Romanität in Mösien, Thrakien und Pannonien. in: Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen. 1. Berlin - New York 2003, 675-683.

Das sog. Carmen contra paganos. AAntHung 36 (1995) 185-233.

Teljes publikációs lista

Előadások

Konferenciarészvételek előadástartással

International Colloquium on Latin Linguistics: 1995 Eichstätt, 2001 Amszterdam, 2003 Bologna, 2005 Brüsszel, 2007 Erfurt, 2009 Innsbruck, 2011 Uppsala, 2013 Róma, 2015 Toulouse, 2017 München, 2019 Las Palmas;

Colloque international sur le latin vulgaire et tardif: 1997 Heidelberg, 2000 Helsinki, 2003 Sevilla, 2006 Oxford, 2009 Lyon, 2012 Bergamo, 2014 Oviedo, 2016 Uppsala, 2018 Budapest;

International Workshop on Computational Latin Dialectology (WCLD), Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest:

WCLD 1: April 7-8, 2016, WCLD 2: March 30-31, 2017, WCLD 3: March 28-29, 2018, WCLD 4: March 28-29, 2019;

Magyar Ókortudományi Konferencia: 2000 Pécs, 2002 Piliscsaba, 2004 Budapest, 2006 Debrecen, 2008 Szeged, 2010 Pécs, 2012 Piliscsaba, 2014 Budapest, 2016 Debrecen, 2018 Szeged;

DH_Budapest_2018 Conference, Eötvös Loránd University, 29.05.2018;

Nyelvelmélet és dialektológia 3 Műhelykonferencia (PPKE BTK, 2014. november 18-19).

Nyelvelmélet és kontaktológia 3 Műhelykonferencia (PPKE BTK, Budapest, 2015. november 17-18).

Nyelvelmélet és diakrónia 3 - Műhelykonferencia (PPKE BTK, Budapest, 2016. november 22-23.).

Bonae memoriae József Herman: „Du latin épigraphique au latin provincial”; Symposium zur Sprachwissenschaft der lateinischen Inschriften: 2008 Budapest

Symposium Narratologie und Erzähltechnik, 7-8 November 2013 Budapest

Symposium Lyrik, 1.–3. Juli 2010, Wien

Symposium Antike Ästhetik, Poetik, Rhetorik und ihre Rezeption, 5.-8. Dezember 2007 Budapest

Symposium Polemik, Parodie, Satire in der griechischen und der lateinischen Literatur; 4.-7. Juli 2005 Bécs;

Bollók János Emlékkonferencia; 2003 Budapest;

Konferencia Kapitánffy István emlékére; 1999 Budapest;

Soziolinguistentag, 1994 Mannheim.

Cím
Cím
A klasszikus kori latin hangsúly minősége
A Római Birodalom hivatalos nyelvhasználatának történetéhez. A iustinianusi reform
A Késő latin nyelvtörténeti adattártól a Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisáig
A Római Birodalom hivatalos nyelvhasználatának történetéhez. A latin nyelv keleti dominanciájának okai a dominatus korában
A szóvégi -s kiesésének problémája a latin feliratok tükrében
A számítógépes latin dialektológia műhelyéből - az esetrendszer átalakulásának területi különbségei a feliratos anyag tükrében
Az esetrendszer átépülése az afrikai latinságban a feliratok tükrében
Barbarismus nostri temporis_Sacerdos grammaticus egy vitatott helyének értelmezéséhez
A palatalizáció szerepe a vulgáris latin w - β hangváltozásban
A számítógépes latin dialektológia régi-új útjain_a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja
A szinkópa gyakorisága a kései latin nyelvben a feliratok tanúbizonysága alapján
Hibás feliratok Pannoniából (hibatipológiai alapvetés)
A vulgáris latin b és w fúziójának össze-függése a magánhangzóközi w kiesésével a feliratos anyag tükrében
Konszonáns i és vele összefüggő palatalizációk pannoniai latin feliratokon
Császárkori Feliratok Dialektológiai Adatérvényessége
Makkay: Indeurópai Őstörténet (Recenzió)
Új archaikus latin felirat Satricumból
Propaganda és a latin nyelv normalizációja
Romanizáció és hivatalos nyelvhasználat