Munkatársaink

Munkatársaink

Munkatársaink
Az oktatók fogadóóráinak listája itt található.

Oktatók

Dr. Adamik Béla habilitált egyetemi docens (Latin Tanszék)

Dr. Adamik Tamás professor emeritus (Latin Tanszék)

Dr. Bárány István habilitált egyetemi docens (Görög Tanszék)

Dr. Beszkid Judit helyettes tanársegéd (Latin Tanszék)

Dr. Bolonyai Gábor tanszékvezető, habilitált egyetemi docens (Görög Tanszék)

Dr. Ferenczi Attila tanszékvezető, habilitált egyetemi docens (Latin Tanszék)

Dr. Horváth Judit c. egyetemi tanár (Görög Tanszék)

Dr. Horváth László habilitált egyetemi docens (Görög Tanszék)

Dr. Kozák Dániel egyetemi adjunktus (Latin Tanszék)

Dr. Krupp József egyetemi adjunktus (Latin Tanszék)

Dr. Ritoók Zsigmond professor emeritus (Latin Tanszék)

Dr. Rung Ádám egyetemi adjunktus (Latin Tanszék)

Dr. Simon Zoltán egyetemi adjunktus (Latin Tanszék)

 

Rendszeres óraadók

Dr. Acél Zsolt (Piarista Gimnázium, Budapest)

Dr. Déri Balázs egyetemi tanár (ELTE BTK Vallástudományi Tanszék; az Ókortudományi Doktori Program vezetője)

Dr. Földváry Miklós István habilitált egyetemi docens (ELTE BTK Vallástudományi Tanszék)

Dr. Imre Flóra (Eötvös József Gimnázium)

Dr. Ittzés Máté tanszékvezető, egyetemi docens (ELTE BTK Indológia Tanszék)

Lakatos Szilvia főmúzeológus (Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény)

Dr. Mészáros Tamás állandó óraadó (ELTE EC Byzantium Központ)

Dr. Tamás Ábel egyetemi adjunktus (ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)

 

Munkatársak

Pártay Kata könyvtáros, MTMT-adatkezelő (Harmatta János Könyvtár)

Tordai Éva intézeti előadó (Ókortudományi Intézet)