Dr. Ferenczi Attila

Beosztás: tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Szoba: MÚK 4/F 210
Telefon: +36 1 411-6500 / 5288
Email: ferenczi.attila@btk.elte.hu
Fogadóóra: lásd itt
További oldalak: Academia.edu

Kutatási terület

  • a római irodalom története
  • Vergilius
  • Horatius
  • Valerius Flaccus

Szakmai önéletrajz

1986: magyar-latin szakos tanári diploma ELTE

1986 – 1998 nyelvtanár ELTE Latin Tanszék

1987: ógörög filológusi diploma ELTE

1995: bölcsészdoktori értekezés: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

1998 – 2007: adjunktus ELTE Latin Tanszék

2004: Lénárd Sándor-díj, Ókortudományi Társaság

2007: egyetemi docensi kinevezés ELTE Latin Tanszék

2010: habilitáció ELTE

2010: Marót Károly-díj, Ókortudományi Társaság

Válogatott publikációk

Valerius Flaccus és az epikus hagyomány. Budapest 2003.

A rejtélyes Aeneis. Párbeszédkötetek II. Budapest (L’Harmattan) 2005. (Szerk.)

Seneca művei III. (fordítás, szerkesztés, előszó, jegyzetek). Budapest (Szenzár) 2006.

Vergilius harmadik évezrede. Budapest 2010.

Tanulmányok:

Hagyomány és újítás – Valerius Flaccus Medeájáról. Antik Tanulmányok, 1995. 92–103.

Sine honore labores – Zum Virtusbegriff bei Valerius Flaccus. Philologus, 1995. 147–156.

Die Götter bei Valerius Flaccus. Wiener Humanistische Blätter, 1997. 47–56.

Ein Traum des Aeneas. Acta Antiqua, 1996. 225–233.

Medea – eine Heldin, in: Ratis omnia vincet II., Neue Untersuchungen zu den Argonautica des Valerius Flaccus, Hrsg. von U. Eigler, E. Lefevre, Zetemata 98. München, 1998. 337–347.

Hercules az alvilágban. Antik tanulmányok, 2000. 147–163.

The Double-faced Hercules of the AeneidActa Classica Univ. Debreceniensis, 1999. 139–147.

The End of Latinus’ World. Acta Ant. 40. 2000. 93–100.

Some Generic Problems in Seneca’s Tragedies. Acta Ant. 41. 2001. 212–220.

Műfaji problémák Seneca tragédiáiban. Literatura, 2000/4. 461–469.

Narratologische Beobachtungen über die Argonautica. In: Françoise Spaltenstein (Hrg.) Untersuchungen zu den Argonautica des Valerius Flaccus. Ratis omnia vincet III. Zetemata 120, München 2004. 47–55.

Modernität in klassizistischem Mantel. Acta Segediensia 2006. 121–132.

Az Aeneis 13. éneke. In: A rejtélyes Aeneis. Szerk. Ferenczi Attila. Párbeszédkötetek II. Budapest 2005. 111–138.

A hagyomány béklyójában. Tacitus-fordítások a 19. és 20. században. in: Hajdu Péter, Polgár Anikó (szerk.): Papírgaluska. Tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról. Budapest 2006. 186–200.

Kétértelmű narráció az Aeneisben. Literatura, 2007/4, 371–386.

Az egységesség problémája a Nisus és Euryalus-epizódban. (Vergilius, Aeneis 9, 176–502). Antik Tanulmányok 53 (2009) 45–59.

Csiky Kálmán Tacitusa in: Klasszikusok magyarul. Szerk.: Ferenczi A.–Hajdu Péter. Budapest 2009. 209–224.

Der Philologe am Scheideweg. Über Vergil Aeneis 6, 95f. in: P. Kelemen -- E. Kulcsár Szabó – Á. Tamás (Hg):. Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten. Heidelberg 2011. 335—345

Palinurus. In: Corollarium. Tanulányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére. Szerk.: Czerovszki Mariann, Nagyillés János. Acta Antiqua et Archaeologica. Acta Universitatis Szegediensis. Supplementum XIII. Szeged. 2010. 50–55.

 A római irodalom története és a derengés. Alföld  2012/2 88–93.

Iustum ac Tenecem. Wer beharrt worauf? (Horaz Carm. III/3) Wiener Studien. 2012. 125-140

Teljes publikációs lista

Előadások

Belföldi konferenciákon tartott előadások

A virtusfogalom Valerius Flaccusnál, Ókortudományi Társaság, Budapest, 1992.

Lucanus és Valerius Flaccus, I. Magyar Ókortudományi Konferencia, Visegrád 1993.

Hérós és tyrannos, Ókortudományi Társaság, (In honorem St. Borzsák) 1994.

Cacus, Ókortudományi Társaság, 1998.

Egy nőgyűlölő irat a XIII. századból, (In memoriam St. Kapitánffy), Budapest, 1999.

Seneca Agamemnonja, IV. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs 2000.

Lukan und Tacitus, Budapest 2002. 7. Modernität in Klassizistischem Mantel. Von der Natur des Klassizismus bei Valerius Flaccus, Klassizismus und Modernität, Szeged, 2003.

Az Aeneis 13. éneke. Bollók János emlékkonferencia, Budapest, 2003.

Horatius I. 22. carmenjének értelmezése, Latintanárok Országos Továbbképzése, 2003.

Miért éppen az Aeneis? Ókortudományi Társaság 2004. április16. 11. Szabó Magda: A pillanat (Élő antikvitás, a magyar ókortudomány 6. országos konferenciája, Budapest 2004. május 27-29.)

The 13th Book of the Aeneid. IANL-konferencia, Budapest, 2006.

Nisus és Euryalaus. Ókortudományi Társaság 2007.

Vergils Bimillennium in Ungarn – Az MTA, ELTE és az Osztrák Tudományos Akadémia együttműködésében 2007.

Numanus Remulus és a római identitás ellentmondásai. A 8. magyar ókortudományi konferencia, Szeged. 2008.

Palinurus halála és a megismerés korlátai. Borzsák István emlékkonferencia. Budapest 2009. április 24.

Megoldás – filológusok nélkül. Antik irodalmi nyilvánosság–modern elméleti horizontok. 2009.

A szöveg teste. Ókortudományi Társaság 2010.

A római irodalom története és a derengés. Filológia, Történetiség, Nyilvánosság. ELTE 2010.

Horatius hangjai. Elhangzott az Ókortudományi Társaság Debreceni Tagozatában, 2010.

Külföldi előadások

Der Virtusbegriff bei Valerius Flaccus, Amsterdam , 1992.

Ein Traum des Aeneas, Heidelberg - Budapest, 1996.

Die Götter bei Valerius Flaccus, Bécs, 1996.

Medea- eine Heldin, Freiburg, 1997.

The Hercules-Episode of the Aeneid, Helsinki, 1999.

Horaz C. IV.1 als Hymnus, Bécs, 2000.

Narratologische Beobachtungen über die Argonautica, Lausanne, 2001.

Horaz: Satire I/2. Bécs 2005.

Horaz: Carmen III/3. Bécs 2010.