Címlap

 

Mi a klasszika-filológia?  A ’klasszika’ (latinos írással: classica) szó arra utal, hogy ez a tudomány a hagyományosan „klasszikusnak” számító ókor, azaz Görögország és Róma kultúráját kutatja. A ’filológia’ (latinosan: philologia) azt fejezi ki, hogy elsősorban az írott források, irodalmi szövegek olvasásával és értelmezésével foglalkozik, de ez nem fejezi ki pontosan annak a tudásnak a lényegét, amelyet a klasszika-filológiai tanszékeken meg lehet szerezni. Szerte a világon a klasszika-filológusok az írott szövegek értelmezése mellett a görög-római kultúra szinte minden területével foglalkoznak, így többek között művészettörténettel, filozófiával, nyelvészettel, történelemmel és vallástörténettel. A szak tárgyát tehát nem a kultúra egy elkülönült része adja, hanem a korszaka: az ókor.