Alapképzés (BA)

Alapképzés (BA)

A klasszika-filológiai alapképzés célja kettős. Egyrészt – nevéhez híven – nyelvi alapozást ad. Azoknak ugyanis, akik a tudománynak ezt az ágát választják, meg kell ismerkedniük a latin és az ógörög nyelv alapjaival, és bizonyos jártasságra kell szert tenniük az ókori szövegek olvasásában ezeken a nyelveken. Ebből következik, hogy a képzés gerincét a nyelvi órák, illetve a szövegolvasások adják. Nem kell azonban feltétlenül egyforma szintre jutni mindkét nyelvvel: lehet egyik vagy másik hangsúlyos, de megtartható az egyensúlyuk is. Erről maga a hallgató dönt érdeklődésének megfelelően. Másrészt viszont az is fontos célja a képzésnek, hogy hallgatóink megismerkedjenek az ókortudomány olyan nagy területeivel, amelyeknek az ókori szövegek fontos forrásai ugyan, nem közvetlen tárgyai: hallgathatnak előadásokat a diákjaink az ókori vallásról, művészetről és természetesen a történelemről is. A képzés módszertana is változatos: a szokásos szemináriumok és előadások mellett az ún. évfolyamdolgozatok elkészítése személyes tutoriális rendszerben történik, ilyenkor a hallgató személyre szóló segítséget és szakmai irányítást kap a dolgozat konzulensétől. 

2021-től érvényes részletes tanegységlista és mintatanterv
2019-2021 között felvettek számára érvényes tanegységlista és mintatanterv