Könyvtár

Harmatta János Könyvtár

Harmatta János Könyvtár
A könyvtár helye:
1088 Bp. Múzeum krt. 4/F alagsor
Könyvtáros:
A könyvtár vezetője:
Az Antik Filozófia
Gyűjtemény vezetője:
Telefon:
411-6500 / 5445
Katalógus:
opac.elte.hu (a gyűjtemény katalogizálása folyamatban)
Nyitvatartás:
H-CS: 10:00-13:30 és 14:00-17:30
P: 12:30-15:30

Beiratkozás, helyben használat

A könyvtárat az ELTE minden polgára használhatja egyetemi olvasójegyének a könyvtáros pultnál való bemutatásával vagy könyvtárhasználati jogosultsága egyéb módon történő igazolásával (pl. beiratkozott olvasók esetében nevük bemondása is elegendő). Külsős olvasók a könyvtárat a könyvtáros engedélyével, beiratkozás után vagy arcképes igazolványuk leadásával használhatják.

Helyben használat során az olvasók kötelesek kabátjukat az előtérben elhelyezett fogasokra akasztani, 25x25 cm-nél nagyobb táskájukat, valamint hátizsákjukat pedig az erre rendszeresített polcon elhelyezni. Táskát és kabátot a polcok közé vinni nem szabad, de kérjük, értéktárgyaikat (pl. mobiltelefon, pénztárca) tartsák maguknál.

A helyben használt könyvek polcra való visszahelyezése a könyvtáros feladata. Kérjük, hogy az olvasók a már nem használt könyveket hagyják az asztalon. A később is használni kívánt köteteket a könyvtáros pultja melletti asztalon lehet félretenni, a szükséges nyomtatvány (olvasó neve, félretétel dátuma) kitöltésével. A félretétel lejárta az utolsó használattól számítva 3 munkanap. Az éppen félretett kötetek nem kölcsönözhetők, de előjegyezhetők kölcsönzésre.

Kölcsönzés

Kölcsönzési joggal rendelkeznek
• az Ókortudományi Intézet munkatársai,
• az Ókortudományi doktori program doktoranduszai,
• a latin és görög szakos hallgatók (részletesen lásd alább!),
• és azok, akiknek a könyvtár vezetője egyszeri vagy tartós kölcsönzési jogot biztosított.
(A kölcsönzési jogok nyilvántartása az ALEPH rendszerben történik.)

A BA, MA és osztatlan tanári képzésben résztvevő hallgatók
• a diákolvasóban tárolt duplumokat, az Auctores Latini sorozat köteteit és a fordításokat külön engedély nélkül,
• minden más kötetet tanári engedéllyel kölcsönözhetnek. (Formanyomtatvány kérhető a könyvtárostól, illetve letölthető a honlapról. A hallgató a kitöltött nyomtatványra kéri tanára aláírását, majd ennek birtokában kölcsönözheti ki a könyvet. A kölcsönzési engedélyt a könyvtáros a könyv visszahozataláig megőrzi.)

A kölcsönzést ezen kívül „őrcédulával” is jelezni kell. Ha nincs még kitöltött papír a kötetben, a könyvtáros asztalán található formanyomtatványt kell kitölteni (egyik oldalára a könyv adatait, másik oldalára pedig azt kell felírni, ki és mikor kölcsönözte az adott dokumentumot).

A kölcsönzési idő 1 hónap; az auktorórákon használt szövegkiadások – Auctores Latini, illetve a diákolvasóból kölcsönzött szövegkiadások – esetében a kölcsönzési idő az adott egyetemi félév végéig meghosszabbodik. Az éppen kikölcsönzött kötetek előjegyezhetők.

Kölcsönözni csak a katalogizált és vonalkóddal ellátott köteteket lehet. Ha szükséges, a kötetet a kölcsönzés előtt katalogizálni kell; ezt a könyvtáros soron kívül, egy munkanapon belül elvégzi.

Az Antik Filozófia Gyűjtemény kölcsönzésére külön szabályok vonatkoznak (lásd alább).

Nyitvatartás hallgatói felügyelettel

A könyvtár nyitvatartása az ebédszünet idejére hallgatói felügyelettel kiterjeszthető. A felügyeletet ellátó hallgató felelősséget vállal a könyvtár rendjének fenntartásáért. Az így kiterjesztett nyitvatartás idején kölcsönözni nem lehet, a helyben használat pedig ebben az esetben is a jogosultság igazolásával lehetséges (ld. fent). Az olvasók e-mailben kérhetik a nyitvatartási idő délutáni meghosszabbítását, előzetes egyeztetés után erre a könyvtáros lehetőséget biztosít.

A diákolvasó használata

A diákolvasó a Harmatta János Könyvtár különterme, egyrészt a kölcsönözhető kötetek tárolására szol­gál, másrészt lehetőséget biztosít a hallgatóknak a csoportos tanulásra, beszélgetésre. Kulcsát a könyvtár olvasói a könyvtárostól vehetik fel, és neki kell visszaadniuk. Ebből következik, hogy a diákolvasó csak a könyvtár nyitvatartási idejében használható. A kulcs felvételét az olvasó aláírásával igazolja, egyúttal felelősséget vállal a terem rendjének biztosításáért. A kulcsot más olvasónak átadni nem szabad, a diákolvasó felügyelet nélkül nem hagyható nyitva, távozáskor az ablakot és az ajtót figyelmesen be kell zárni, a lámpát le kell kapcsolni.

Az Antik Filozófia Gyűjtemény használata

Az Antik Filozófia Gyűjtemény kulcsát a Harmatta János Könyvtár könyvtárosától vehetik fel az olvasók nyitva tartási időben (lásd fent) aláírás ellenében. A könyvtáros távollétében vagy zárás után a könyvtár kulcsát külön engedéllyel a portáról lehet elkérni. 

Kölcsönözni a gyűjtemény vezetőjének engedélyével lehet 1 hónapra (illetve speciális esetben egy szemeszterre), mely kétszer hosszabbítható (utána a könyvet vissza kell hozni, és szükség esetén újra kikölcsönözni). Kölcsönzéskor a gyűjteményben őrjegyet kell hagyni a könyv helyén (formanyomtatvány a könyvtárban található), melyen a könyv szerzőjét, címét, leltári számát, a kölcsönzés dátumát és a kölcsönző nevét olvashatóan fel kell tüntetni. A könyvek kölcsönzése és visszavétele minden esetben a Harmatta János Könyvtár könyvtárosánál történik.

Számítógéphasználat és adatbázisok

Az olvasótermekben hozzáférhető az ELTE wi-fi hálózata; elsősorban ennek használatát javasoljuk. Az olvasótermekbe bevitt laptopokért és más értéktárgyakért a könyvtár felelősséget nem vállal. Az olvasóteremben található számítógépet az olvasók a következő korlátozásokkal használhatják:
• amennyiben azt éppen nem használja a könyvtári gyakornok;
• a gép szigorúan csak kutatási célra használható (könyvtári katalógusok, adatbázisok stb. – kivéve a szövegszerkesztést).

A wi-fi hálózaton és a könyvtári számítógépeken keresztül is az ELTE által előfizetett adatbázisok érhetők el.