Dr. Bolonyai Gábor

Dr. Bolonyai Gábor
Beosztás: tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Szoba: MÚK 4/F 215
Telefon: +36 1 411-6500 / 5426
Email: bolonyai.gabor@btk.elte.hu
Fogadóóra: lásd itt
További oldalak: Academia.edu

Kutatási terület

  • A görög irodalom recepciója a reneszánszban (ezen belül: a Corvina Könyvtár görög anyaga, görög-latin szótárak története)
  • Görög tragédiák
  • Attikai szónokok és jog
  • Arany János Aristophanés-fordítása

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok, munkahelyek

1986: magyar-filozófia szakos diploma (ELTE)
1987: latin, 1988: ógörög szakos diploma (ELTE)
1986-88: tudományos segédmunkatárs az MTA Ókortudományi Kutatócsoportjánál
1988-92: tanársegéd az ELTE Latin Tanszékén
1992-97: adjunktus az ELTE Latin Tanszékén
1997-8: adjunktus, majd docens az ELTE Görög Tanszékén
1998 júniusától a Görög Tanszék tanszékvezető docense 

Ösztöndíjak

1991-2: Oxford (Corpus Christi College)
1993-4: Amsterdam (Universiteit van Amsterdam)
2000-2002: Bolyai János ösztöndíj
2002-2005: Széchenyi ösztöndíj

Tudományos fokozatok

1990: egyetemi doktorátus
1993: az irodalomtudomány kandidátusa 

Kutatási pályázatok

Az antik rétoriskolák (témavezető, FKFP 1999-2001, OTKA 1999-2002)
Retorika és narráció (résztvevő, OTKA 2004-2006)
Határmezsgyék: tudomány és filozófia az ókorban (résztvevő, NKFP, 2005-2007)
Corvina Graeca (témavezető, OTKA 2009-2012)
Arany János összes művének új kritikai kiadása (résztvevő, OTKA 2010-2013)

Válogatott publikációk

Who copied Janus Pannonius’s Vocabularium? – The Beginnings of Greek Studies in Hungary. In: Federica Ciccolella – Luigi Silvano: Graecia transvolavit Alpes (Brill, megjelenés előtt)

A szótárírás ferrarai műhelyében. Antik Tanulmányok 64 (2020) 45–74.

Arany János: Aristophanes vígjátékai. Arany János művei. főszerk. Korompay H. János, Budapest, Eötvös Kiadó, 2019, 710.

Homérosz mint a nemzeti és kulturális identitás része. Ókor 2019, 3–8.

„Átkoszta makverő”, avagy Arany János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordítói gyakorlat tükrében. In: Korompay H. János (szerk.), „Óhajtom a classicus írók tanulmányát”: Arany János és az európai irodalom, Budapest: Universitas Kiadó; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017, 9–46.

Poet in the sky – Naldo Naldi’s portrait of Pindar in his encomium of the Corvinian Library. In: A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Ed. by Edina Zsupán, Budapest, OSZK, 2017, 63–75.

Benedictus and his Greek-Latin Dictionary: Escorial Σ I.12. Greek, Roman, and Byzantine Studies 57 (2017) 792–836.

Tyndareós és Orestés vitája (Euripidés, Orestés 456–629).  Bárány István – Bolonyai Gábor – Ferenczi Attila – Vér Ádám (szerk.), Studia classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015, 35–54.

Ore rotundo – a phrase reborn in the Renaissance, Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici 72 (2014), 223–246.

Évszakok, életkorok, pillanatok – a Carm. I.9 értelmezéséhez. In: Horatius arcai. Szerk. Hajdu Péter. Budapest, 2014, 57–76.

Teljes publikációs lista

Előadások

„Bartlos bin ich, wie Dionysos“ - die Rolle des Dionysos im Roman des Longos (Schönheit und Symmetrie, 2019. október 17-9, Bécs)

Szótárak vándorlása – adalékok a görög-latin szótárak 15. századi történetéhez (13. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2018. május 25)

Az Aristophanés-fordítások új kiadásának célkitűzései („… És palota épül a puszta beszédből” – A 200 éves Arany János, MTA, Budapest, 2017, május 15)

Zwei Wiedersehensszenen in Euripides: Phoenissae 301–442 und Orestes 456–629 (Emotionalität und Empathie in der antiken Literatur, 2016. 8 Dezember, Salzburg)

Benedictus és szótára (Ókortudományi Társaság, Budapest, 2016. március 18)

Poet in the Sky – the New Literary History and Canon as Reflected in the Corvinian Library (Corvina Conference, Milano EXPO, 2015. október 10).

Zeit und Zeiterfahrung in Sophokles: Trachinierinnen (Budapest, 2013 november)

Ore rotundo – a Horatian phrase reborn in the Renaissance. (Ars poetica 2012 Conference, Budapest, 7-9 September 2012)

Benedictus’ bilingual dictionary - some notes on the history of Greek-Latin lexica in the 15th century (Renaissance Society of America 2011 Meeting, Montreal, 2011 március, History of Scholarship Seminar, Warburg Institute, 2012 február)

Griechische Dichter in der Bibliothek von Matthias Corvinus (Themen Lyrik, Bécs, 2010 június)

Ugoleto lapszéli jegyzetei (8. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2008 május)

Orpheus’ Sweat. Antonio Bonfini as Translator of Hermogenes and Philostratus (International Association for Neo-Latin Studies Congress, Budapest, 2006)

The Philostratus Corvina: Text and Image (Hellenic Colloquia, Central European University, Budapest, 2006 december)

Rhetorical Argumentation in Ovid: Tristia II (Universiteit van Amsterdam, (1994 május)

Kutatási pályázatok

A görög kultúra itáliai és magyarországi recepciója a 15-16. században (témavezető, OTKA-NKFP 2015-2019)

Corvina Graeca (témavezető, OTKA 2009-2012)

Az antik rétoriskolák (témavezető, FKFP 1999-2001, OTKA 1999-2002)

Arany János kritikai kiadása (résztvevő, OTKA 2018-2022, 2015-2019, 2010-2014)

Retorika és narráció (résztvevő, OTKA 2004-2006)

Határmezsgyék: tudomány és filozófia az ókorban (résztvevő, NKFP, 2005-2007)