Dr. Krupp József

Dr. Krupp József
Beosztás: egyetemi adjunktus
Szoba: MÚK 4/F 220
Telefon: +36 1 411-6500 / 5036
Email: krupp.jozsef@btk.elte.hu
Fogadóóra: lásd itt
További oldalak: Academia.edu

Ajánlott szakdolgozati témák

  • Átváltozás és identitás: az ovidiusi Metamorphoses egy epizódjáról
  • Műfaji önreflexió a római szerelmi elégiában
  • Antikvitás a kortárs magyar költészetben

Kutatási terület

  • Augustus kori költészet
  • a római irodalom recepciója
  • filológiaelmélet
  • kortárs magyar líra

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok

2008: PhD (nyelvtudományok, ókortudomány szakterület), ELTE (értekezés címe: Ovids Metamorphosen und die Frage der Ironie)
2003–2006: Ókortudományi Doktori Program, ELTE
1998–2006: latin, ógörög és magyar szakos tanulmányok (2006: ógörög szakos bölcsész és tanár, latin szakos tanár, 2005: magyar szakos bölcsész és tanár 2003: latin szakos bölcsész diploma)

Munkahely

2018/09–2020/02, 2015/09–2016/08: tudományos munkatárs, Seminar für Klassische Philologie, Universität Heidelberg
2010/12– adjunktus, ELTE Latin Tanszék
2010/09–2011/02: tudományos munkatárs, Seminar für Klassische Philologie, Universität Heidelberg
2007/09–2010/11, 2007/02–06, 2004–2005: tanársegéd, ELTE Latin Tanszék

Ösztöndíjak

2012–2014: Alexander-von-Humboldt ösztöndíj, Seminar für Klassische Philologie, Universität Heidelberg 
2011/06: TÁMOP (European Social Fund) ösztöndíj, uo. 
2010/01: DAAD ösztöndíj (az ELTE és a Heidelbergi Egyetem együttműködése), uo. 
2009/07–08: DAAD ösztöndíj, uo. 
2006/10–/2007/02: Baden-Württemberg tartomány ösztöndíja, uo. 

Díjak 

2018: Pro Ingenio Elismerő Oklevél, ELTE 
2011: Lénárd Sándor-díj, Ókortudományi Társaság 

Tagság szakmai szervezetekben 

2019– Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport (ÁITK), tag 
2016– Internationale Koordinationsstelle Theorie der Philologie (Heidelberg), tag 
2009– Ókortudományi Társaság, tag 
2008–2019: József Attila Kör, tag

Válogatott publikációk

Világok között. Tanulmányok Ovidius életművéről (szerk.). Budapest: Reciti, 2020. (reciti.hu/2020/5598)

Bejáratok Trójába: Kántor Péter Trója-variációk című versciklusáról. Ókor 18/4 (2019), 71–80.

A Sense of an Ending: Closure in Horace’s Ars poetica (453–76). Phaos 17/1 (2017), 99– 122.

A fájdalom visszatérése: Az Aeneis, a nosztalgia és a filológia. Ókor 16/1 (2017), 41–51.

Metafilológia 1. (szerk. Déri B. – Kelemen P. – Krupp J. – Tamás Á.). Budapest: Ráció, 2011.

Distanz und Bedeutung. Ovids Metamorphosen und die Frage der Ironie. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2009 [Bibliothek der Klassischen Altertumswissenschaften 126]

Teljes publikációs lista

Válogatott előadások

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Slawistik und Hungarologie. Előadás: „Mythos, Körper, Grammatik. Zum lyrischen Spätwerk Szilárd Borbélys” (2019. december)

Freie Universität Berlin + EINSTEIN-CENTER Chronoi: „Philologie und Zeit” c. konferencia. Előadás: „Die Intermundien der Philologie. Zu Hamachers »95 Thesen«” (2019. szeptember)

Freie Universität Berlin, Friedrich Schlegel Graduiertenschule. „Philologie und Kritik” c. konferencia. Előadás: „Den Text aus sich selbst – verändern?” (2018. június)

Magyar Intézet, Pozsony: „Írások mérlegen. Emlékkonferencia Turczel Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából”. Előadás: „Az önmagát feltáró szöveg – és a kritika” (2017. november)

ELTE, Latin Tanszék: „Ovidius 2000” c. konferencia szervezése. Előadás tartása ugyanitt: „Test, jelentés, kontroll. Amores 1. 4” (2017. november)

UNIFESP (Guarulhos, Brazília). Előadás: „A Sense of an Ending: Closure in Horace’s Ars poetica (453–76)” (2017. június)

Universität Salzburg, Fachbereich Altertumswissenschaften (Klassische Philologie): „Emotionalität und Empathie in der antiken Literatur” c. konferencia. Előadás: „Zwischen Trauma und Gründung. Nostalgie in der Aeneis” (2016. december)

Wissenschaftskolleg zu Berlin: „Wann endet eine Interpretation?” c. konferencia. Előadás: „Der Text als sein eigener Interpret. Eine philologische Perspektive” (2016. november)

Freie Universität Berlin, Friedrich Schlegel Graduiertenschule: „Nostalgia isn’t what it used to be. Poetologies of and Theory as Nostalgia” c. konferencia. Előadás: „Philology and Nostalgia” (2015. április)