Dr. Simon Zoltán

Dr. Simon Zoltán
Beosztás: egyetemi adjunktus
Szoba: MÚK 4/F 205
Telefon: +36 1 411-6500 / 5269
Email: simon.zoltan@btk.elte.hu
Fogadóóra: lásd itt
További oldalak: Academia.edu

Ajánlott szakdolgozati témák

  • Császárkori bukolikus költészet: M. Olympius Nemesianus eklogái
  • Curtius Rufus Vita Alexandri Magni c. műve
  • Ovidius Fasti c. művének utóélete a reneszánsz korában

Kutatási terület

  • római irodalomtörténet
  • a bukolikus költészet története
  • a római irodalom hatástörténete
  • koraújkori latin nyelvű költészet

Szakmai önéletrajz

Válogatott publikációk

Bukolikus költészet a reformáció korában. In: Békés, Enikő; Kasza, Péter; Kiss, Farkas Gábor; Lázár, István; Molnár, Dávid (szerk.) A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019. 121-130.

Sed nunc navita... Neolatin tengerészeklogák, Antikvitás & Reneszánsz 2 (2018) 137-151.

Édenkertleírások a neolatin költészetben, In: Tóth, Orsolya (szerk.) Miraculum, A csoda szerepe és jelentősége az európai művelődéstörténetben. Debreceni Egyetemi Kiadó 2018. 246-264.

Augustus in der Hirtenwelt: Die Darstellung des idealen Herrschers in der neulateinischen Bukolik Acta Antiqua 55 (20015) 393-412.

„Ov’ancor le sirene uson cantare” Giovanni Boccaccio’s Silva cadens (Buccolicum carmen V.), In: Horváth, László (szerk.) Investigatio Fontium, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2014. 255-272.

Petrarca, Nápolyi Endre és a római epikus költészet. Antik Tanulmányok - Studia Antiqua 58 (2014) 261-288. 

Árkádia kettős tükörben: T. Calpurnius Siculus eklogái. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

Quintilianus: Szónoklattan, 10. könyv, In: Marcus, Fabius Quintilianus; Adamik, Tamás; Csehy, Zoltán; Gonda, Attila; Kopeczky, Rita; Polgár, Anikó; Simon, L Zoltán; Tordai, Éva (szerk.) Szónoklattan, Kalligram, Pozsony, 2008. 648-706.

Sacra Calpurni vestigia: Calpurnio Siculo e i nuovi percorsi della bucolica umanistica nel secondo Quattrocento. Studi Umanistici Piceni 27 (2007) 157-176.

Non vulgare genus, Ekphrasis, literarisches Gedächtnis und Gattungsspezifische Innovation in der sechsten Ekloge des T. Calpurnius Siculus. Acta  Classica 43 (2007) 57-70.

Teljes publikációs lista

Előadások

Csillagmítoszok a Fastiban (Megújuló latintanítás 2020, A Református Pedagógiai Intézet szakmai napja latintanárok részére, Eötvös József Collegium, 2020. 03. 06.)

Klasszikus reminiszceniák Alexander Cortesius De laudibus bellicis Matthiae Corvini Hungariae regis c. költeményében (IV. Neolatin Konferencia, Szeged, 2019. 11. 07.)

Theokritos és a neolatin bukolikus költészet (Műhelykonferencia a 90 éves Ritoók Zsigmond tiszteletére, ELTE BTK, Budapest, 2019. 09. 27.)

Ovidius Itáliája. Önéletrajzi jelenetek a Fastiban (Ovidius-konferencia, Balatonfüred, 2018.09.08.)

"sed nunc navita..." Neolatin tengerészeklogák (XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2018.05.24.)

Édenkertleírások a neolatin költészetben (Adamik Tamás 80. Az ELTE BTK Latin Tanszékének házi konferenciája, Budapest, 2018.02.06.)

Bukolikus költészet a reformáció korában (A reformáció és a katolikus megújulás irodalma, III. Neolatin Konferencia, Debrecen, 2017.12.07.)

Paradisus terrestris a neolatin költészetben (Miraculum Tudományos Konferencia, Debrecen, 2017.06.01.)

Adalékok Claudinaus utóéletéhez: a neolatin tájleíró költészet (XII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen, 2016.05.26.)

Augustus in der Hirtenwelt. Die Darstellung des idealen Herrscher in der neulateinischen Bukolik (Augustus 2000 International conference on the 2000th anniversary of the death of Augustus. Budapest, 2014.09.23.)

A klasszikus irodalmi hagyomány Giovanni Boccaccio eclogáiban (XI. Magyar Ókortudományi Konferencia, Budapest, 2014.05.22.)

Cicero De inventione c. művének késő antik kommentárjai (Retorikai kerekasztal: Klasszikus és modern retorikai kutatások, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2014.05.06.)

Parilia (Ovidius, Fasti, IV, 721-862.) (A Református Pedagógiai Intézet szakmai napja latintanárok részére, Eötvös József Collegium, Budapest, 2014.02.28.)

Die Gegenwart erzählen. Petrarcas politische Eklogen (Symposium Narratologie und Erzähltechnik. ELTE BTK, Budapest, 2013. 11. 07.)

Lacrimabilis arbor. Petrarca, Nápolyi Endre és római epikus költészet (X. Magyar Ókortudományi Konferencia, Piliscsaba, 2012.05.23)

Unde nefas tantum Latiis pastoribus? Szatíra és bukolika (IX. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2010.05.20.)

C. Tribrachi Eclogae ad Iohannem Vitéz és a kortárs bukolika (Konferencia Borzsák István emlékére, Eötvös József Collegium, Budapest, 2009.04.20.)

Rutilanti carmina libro. Mímos és elégia Calpurnius Siculus 3. eclogájában (Előadások a 80 éves Szepessy Tibor tiszteletére, Eötvös József Collegium, Budapest, 2009.01.16.)

Renovata renascitur. Aranykormítosz és propaganda a bukolikus költészetben (VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2008.05.22.)

How to sell a poetry book twice? C. Tribrachi Mutinensis Eclogae ad Johannem Vitéz (Matthias Rex. Hungary at the Dawn of the Renaissance, ELTE BTK, 2008.05.20.)

Veteres fagi - nova spectacula. Die siebte Ekloge des Calpurnius Siculus (BTKSymposium Antike Ästhetik, Poetik, Rhetorik und ihre Rezeption, ELTE BTK, Budapest, 2007.12.05.)

Sacra Calpurni vestigia. Calpurnio Siculo e i nuovi percorsi della bucolica umanistica (XXVII. Congresso Internazionale di Studi Umanistici, 2006.06.28.)

Non vulgare genus. Irodalmi emlékezet, műfaji újítás és ekphrasis T. Calpurnius Siculus eclogáiban (VII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen, 2006.05.26.)

Ironie und Humor bei Calpurnius Siculus (Symposium Polemik, Parodie, Satire, Bécs, 2005.07.04.)

Calpurnius Siculus und die Hirtendichtung der Renaissance (The Role of Latin in Early Modern Europe (Texts and Contexts III.) Tübingen-Lauterbad, 2005.05.28.)

Calpurnius Siculus és a reneszánsz pásztori költészet (Konferencia Bollók János emlékére, Eötvös Collegium Budapest, 2003.11.06)

Satias mea gaudia vexat. A Carmina Einsiedlensia (IV. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2000.05.19.)

Keserű aranykor. Calpurnius Siculus eclogái (Magyar Ókortudományi Társaság, Budapest, 2000. 02. 25.)