Dr. Kozák Dániel

Dr. Kozák Dániel
Beosztás: egyetemi adjunktus
Szoba: MÚK 4/F 204
Telefon: +36 1 411-6500 / 5387
Email: kozak.daniel@btk.elte.hu
Fogadóóra: lásd itt
További oldalak: Academia.edu

Ajánlott szakdolgozati témák

  • Vergilius Aeneise (egy epizód, szereplő, vagy motívum elemzése)
  • Silvae - Statius alkalmi költeményei (egy vers elemzése, különös tekintettel pl. az ekphrasisokra és az intertextuális jelenségekre)
  • Digitális eszközök a klasszika-filológiában (esettanulmány, egy szöveg(részlet) elemzésével)

Kutatási terület

  • római irodalomtörténet (elsősorban Augustus-kori és ezüstkori epika)
  • antik kommentárok
  • digitális adatbázisok és a klasszika-filológia módszertana

Szakmai önéletrajz

2005: latin filológusi és tanári diploma
2006: ógörög filológusi és tanári diploma
2005-2008: ösztöndíjas doktori tanulmányok (ELTE-BTK Ókortudományi Doktori Program, kutatási téma: Statius Achilleise)
2011: PhD értekezés (Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében; summa cum laude minősítéssel)

2008-2010: könyvtáros, CEU-ELTE Középkortudományi Könyvtár
2010-2011: tudományos segédmunkatárs, ELTE BTK Latin Tanszék (az "Irodalmi nyilvánosság az antikvitásban" OTKA kutatás keretében)
2011-2015: tanársegéd, ELTE BTK Latin Tanszék
2015-: adjunktus, ELTE BTK Latin Tanszék

2005: Erasmus-ösztöndíj (UCL, Dept. Of Greek and Latin)
2007: a Magyar Ókortudományi Társaság Révay József díja
2014-2017: Bolyai Kutatási Ösztöndíj ("A kulturális emlékezet jelenségei a Flavius-kori epikában")
2017-2018: ÚNKP ösztöndíj ("Digitális szövegkorpuszok és a klasszika-filológia praxisai: lehetőségek és problémák")

Válogatott publikációk

Achilles másik pajzsa. Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében [Függelékben Publius Papinius Statius Achilleisének prózafordításával], Ráció Kiadó, Budapest, 2012. (letöltés: borító és bevezetés)

Traces of the Argo: Statius' Achilleid 1 and Valerius' Argonautica 1–2, in: G. Manuwald – A. Voigt (edd.): Flavian Epic Interactions. Trends in Classics Supplementary Volumes 21, Walter de Gruyter, Berlin-Boston, 2013, 247–266.

Si forte reponis Achillem: Achilles in the Ars Poetica, the Metamorphoses, and the Achilleid, in: Attila Ferenczi, Philip Hardie (szerk.) New Approaches to Horace's Ars poetica (Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici; 72), Pisa, 2014, 207-221.

Arany középszer és Augustus a II.10. ódában, in: Hajdu Péter (szerk.) Horatius arcai, Budapest, 2014, 111-130. (letöltés)

Művészet, hatalom, illúzió: Hannibal és a rómaiak Campaniában (Silius Italicus: Punica VI. 653–716), Ókor 16.1 (2017) 52-64. (letöltés)

Imperium sine fine: A világbirodalom ígéretének intertextuális háttere Vergilius Aeneisében, Ókor 17.2 (2018) 60-70. (letöltés)

Trust and Mistrust in the Achilleid, in: Augoustakis, A. - Buckley, E. - Stocks, C. (edd.) Fides in Flavian Literature, Toronto, 2019, 147-167.

Occult(um) Aeaciden: Elisions of gender in Statius’ Achilleid, Trends in Classics 11 (2019) 317-332.

Teljes publikációs lista

Előadások

A Venus-himnusz textuális kicsapongásai (VI. Magyar Ókortudományi Konferencia, Budapest, 2004)
A trójai háború Thukydidésnél és Statius Achilleisében (VII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen, 2006)
Literary Tradition in Nemean 3 and Statius' Achilleid (International Conference on the Victory Ode, London, 2006)
Achilleus másik pajzsa – ekphrasis Statius Achilleisében (Ókortudományi Társaság, 2007)
What happened on Scyros? A myth in Homer and Statius' Achilleid ("Laetae segetes iterum", Telč, 2007)
Háborús propaganda Statius Achilleisében (VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2008)
Szóbeli előadás és írásos közlés Statiusnál (IX. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2010)
Power and Politics in Statius' Achilleid (Celtic Conference in Classics, Edinburgh, 2010)
A jó, a rossz, és a könnyen érthető variáns. Egy új Statius-szövegkiadás (Filológia – nyilvánosság – történetiség, Budapest, 2010)
Mit kezdhetünk egy befejezetlen eposszal? Statius Achilleise (Ókortudományi Társaság, Debreceni Tagozat, 2011)
Secondary to whom? Statius' Achilleid, Valerius' Argonautica, and the epic tradition (Flavian Epic Interactions, London, 2011)
Emlékezet és (ön)reprezentáció: Theseus pajzsának ekphrasisa Statius Thebaisában (Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban, Debrecen, 2011)
(Re)designing Achilles after Horace: Reading Ars Poetica 119–122 with Ovid and Statius (International Conference on Horace's Ars Poetica, Budapest, 2012)
Borderline descriptions: Ekphrasis and metalepsis in Silius and Statius (Narratologie und Erzähltechnik, ELTE, Budapest, 2013)
Rectius vives, Licini – filozófia és politika Horatius 2.10. ódájában (XI. Magyar Ókortudományi Konferencia, ELTE, Budapest, 2014)
Geography and Narrative: (Not) Crossing the Ebro in Silius’ Punica (Unity and Inconsistency in Flavian Epic, ELTE, Budapest, 2014)
Augustus és a római császárkultusz textuális megalapozása (Szent szövegek és rituálék. Vallástörténeti workshop, PPKE, Budapest, 2014)
Fides in the Achilleid (Fides in Flavian Literature, Radboud University, Nijmegen, 2015)
Saguntum mint civitas fidelissima (Ókortudományi Társaság felolvasó ülése, Budapest, 2016)
Emlékmű és ellen-emlékmű – Hannibal Liternumban (XII. Magyar Ókortudományi Konferencia, DE, Debrecen, 2016)
Élet a romok között: néhány "romváros” a római irodalomban (Antik romok workshop, ELTE, Budapest, 2016)
Infesto vultu: Hannibal as 'hostile spectator' in Silius Italicus' Liternum episode (6.653–716) (Emotionalität und Empathie in der antiken Literatur, Univ. Salzburg, 2016)
Digitális eszközök a klasszika-filológia oktatásában - veszély és/vagy  lehetőség? (Digitális kultúra és szövegkultúra a felsőoktatásban, ELTE, Budapest, 2017)
Digital corpora and intertextuality in classical philology (Philology in the making. Theories, materialities, and media of reading and writing, Universität zu Köln, 2017)
Digitális szövegkorpuszok és intertextuális kutatás a klasszika-filológiában (A humán tudományok és a gépi intelligencia, MTA, Budapest, 2017)
A vergiliusi imperium sine fine és intertextuális határvidéke (XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, SZTE, Szeged, 2018)
The rhetoric of addition in Vergil, Servius and DServius (Sicut commentatores loquuntur: Autorproblematik und antike Dichterexegese, Universität Leipzig, 2019)
Proportionality and Book Division in the Reception of Statius’ Unfinished Achilleid (Schönheit und Symmetrie, Universität Wien, 2019)