Intézeti TDK-konferencia

Intézeti TDK-konferencia
12/06

2018. december 06. 15:00

MÚK 4/F 212

12/06

2018. december 06. 15:00 -

MÚK 4/F 212


Az ELTE BTK Ókortudományi Intézete
tisztelettel meghív minden érdeklődőt e félévi
TDK konferenciájára.


Program

 

Varga Éva: Idegennyelv-tanulás az ókori Mezopotámiában

Jäckl Marcell Richárd: Magának vagy neki? A visszaható névmás a latin mellékmondatokban

Konczili Andrea: Egyiptomi és egyiptizáló elemek a ciprusi művészetben: ciprusi archaikus és klasszikus kor

Kiss Balázs: A σύνταξις mint a Ptolemaiosz kori templomgazdaság egyik mozgatórugója

Schnider A. Angelika OP: „A Bölcsesség lelke” (Bölcs 7,22) a hellenisztikus filozófia tükrében

Marton Máté: Apollo Medicus és Venus Genetrix: Az Aeneis Iapyx-epizódja (XII. 383–440)

Dobos Barna: Az anekdotikus narráció értelmezési lehetőségei Ovidius Fastijában

Kárpáti Bernadett: Statius, Silvae 1.1 mediális értelmezése

Kovács Dominika: Udvari irodalom Bizáncban

Gloviczki Ráhel: Egy szentélet metamorfózisai. Szent Eulália legendájának kora középkori változatai

Fülöp Tímea: Seneca és Nietzsche párhuzamos olvasata. A filozófus és az Übermensch

Kerti Anna Emese: „verseimbe te fújj, lehelj ma lelket!” Kovács András Ferenc Calvus-verseinek intertextuális hálózatáról (Catullus, Horatius, Ovidius)

 

Az esemény ideje és helye:
2018. december 6., 15 óra,
ELTE BTK Latin Tanszék
(Múzeum krt. 4/F, 212. terem)